Τα πρατήριά μας βρίσκονται στο Νεοχωρόπουλο και στην Κρανούλα.
Επιλέξτε αυτό που βρίσκεται κοντά σας για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Οι Εγκαταστάσεις μας στο Νεοχωρόπουλο

Δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο ιδιόκτητο πρατήριο στο Νεοχωρόπουλο, στο οποίο στεγάσαμε και τον νέο σταθμό ανεφοδιασμού υγραερίου κίνησης (LPG), πιστοποιημένο από την αρχαιότερη και την πλέον καταξιωμένη στον κλάδο των υγραερίων εταιρεία την Coral Gas.

Εγκαταστήσαμε εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα εισροών-εκροών, το οποίο μέσω κατάλληλου λογισμικού δίνει συνεχή και αξιόπιστη πληροφόρηση για την ποσότητα των καυσίμων στις δεξαμενές και τις αντλίες, διασφαλίζοντας έτσι τον καταναλωτή από φαινόμενα αισχροκέρδειας. 

Οι Εγκαταστάσεις μας στην Κρανούλα
Ασφαλής μεταφορά καυσίμων

Για την ασφαλή μεταφορά των καυσίμων από τα διυλιστήρια στις εγκαταστάσεις μας, διαθέτουμε ιδιόκτητο βυτιοφόρο εφοδιασμένο με τα αναγκαία πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς φορτίου.